De NEN7510 is nader geconcretiseerd (NVZ)

december 17, 2020 Redactie 0

Organisaties die met persoonlijke gezondheidsinformatie werken zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) allereerst gehouden om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om […]