AVG bij aanbesteding: delen personeelslijsten toegestaan?

DrentheAVGAanbesteding
AVGbijAanbestedingDrentheAVGAanbestedingUitvragenPersoneelslijstentoegestaan

AVG bij aanbesteding. Gemeenten mogen bij aanbestedingen in het sociaal domein vragen om een personeelslijst met opleidingsgegevens. Deze eis is volgens de rechtbank Noord-Nederland niet in strijd met de (U)AVG. Lees hier meer.

De gemeente vraagt personeelslijsten in een aanbesteding

In het kort gaat het om het volgende. Een aantal gemeenten in Drenthe heeft een aanbesteding uitgeschreven voor zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Het gaat hierbij om diensten als beschermd wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding.

De gemeenten stellen als eis dat:

“De Aanbieder dient bij inschrijving (…) een overzicht te geven van de professionals die zij op de datum van inschrijving in kan zetten en over welke registraties (zoals SKJ, NIP,BIG, NVO en vergelijkbaar) de medewerkers beschikken. Het personeel dat ingezet wordt, dient te beschikken over een adequaat opleidingsniveau (…). De aanbieder dient het overzicht van het personeel te verstrekken bij inschrijving.”.

Overigens is deze eis later afgezwakt. De gegevens hoeven niet bij inschrijving te worden geleverd, maar 7 dagen na de voorlopige gunning.

De eis staat centraal in twee uitspraken tussen: zorgaanbieders Cosis, Lentis en Dignis en de gemeenten (ECLI:NL:RBNNE:2019:5168) en Zorgaanbieders GGZ Drenthe, Icare en De Trans en de gemeenten (ECLI:NL:RBNNE:2019:5195) die beide betrekking hebben op dezelfde aanbesteding.

Standpunten gemeenten en zorgaanbieders AVG bij aanbesteding

De zorgaanbieders vinden – kort gezegd – dat het verstrekken van de personeelslijsten een inbreuk is op de privacy van hun medewerkers.

De gemeenten vinden dat ze de personeelslijsten nodig hebben. De gemeenten vinden het van cruciaal belang dat alleen zorg wordt verleend door geschikte en deskundige medewerkers. Zij willen niet alleen kunnen controleren of over de kwalificaties wordt geschikt, zij moeten dit op grond van de aanbestedingswet en zorgwetgeving ook controleren. De zorgregistraties kunnen alleen met behulp van de namen van de medewerkers worden gecontroleerd.

Beoordeling overleggen persoonslijsten toegestaan volgens AVG bij aanbesteding?

De kort geding rechter oordeelt dat de eis niet in strijd is met de AVG. Het recht op privacy zoals uitgewerkt in de AVG, is geen op zichzelf staand recht, maar moet in relatie tot andere rechten worden beschouwd. Tegenover het recht op privacy van de medewerkers van de zorginstellingen staat “het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn van de zorgbehoevenden“, waarvoor de gemeenten als wettelijk zorginkopers verantwoordelijk zijn.

Het bovenstaande kwalificeert als een taak van algemeen belang. (Zie ook ons eerdere artikel over verwerkeringsgronden.) De controle is een geldige grondslag om persoonsgegevens te verwerken en daarmee de geschiktheid van de zorgaanbieder te controleren. De gemeenten moeten namelijk instaan voor (de kwaliteit van) dergelijke voorzieningen.

Daarnaast is door de gemeenten ook niet te veel informatie gevraagd. Zonder de verzochte informatie kunnen gemeenten volgens de rechter “onvoldoende invulling geven aan hun in het kader van de Wmo en Jeugdwet opgedragen taken en aan hun aanbestedingsrechtelijke controleplicht“. De zorgaanbieders hebben nog wel alternatieven aangedragen zoals het anoniem aanleveren van persoonsgegevens, het aanleveren van een opleidingsmatrix en een controle bij de uitvoering, maar dit zijn volgens de rechter geen afdoende alternatieven.

Tot slot gaat het volgens de voorzieningenrechter daarnaast over algemene (niet bijzondere) persoonsgegevens die de instellingen als werkgevers mogen verwerken om geschikt en gekwalificeerd personeel te kunnen inzetten. Toestemming van de werknemers is daarom niet nodig.

Les voor de praktijk AVG bij aanbesteding

Op basis van de besproken rechtszaken lijkt het vragen van personeelslijsten met opleidingsgegevens bij aanbestedingen in het sociaal domein vooralsnog toegestaan. Maar..

  • Dit gaat om uitspraken in kort geding van een lagere rechter. Het is goed mogelijk dat in een bodem procedure (volledige behandeling) anders wordt geoordeeld. Een hogere rechter kan daarnaast ook anders oordelen.
  • Zorgaanbieders GGZ Drenthe, Icare en De Trans hebben mogelijk ook in de aanbestedingsprocedure wat laten liggen. Zie de opening die de rechter biedt bij “eventuele twijfel over de toepasselijkheid van artikel 2.93 Aw 2012”.
  • Over de toepassing van de AVG is op dit moment nog veel onduidelijk. Het is goed voor te stellen dat werknemers vooraf op de hoogte moeten worden gebracht welke gegevens in een aanbesteding kunnen worden overgelegd (en welke niet).

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*