Corona en werknemers; wat mag wel en niet?

Corona werknemers
Corona werknemers wat mag wel niet

Corona en werknemers; wat mag wel en wat mag niet?

Veel werkgevers en personeelsfunctionarissen hebben vragen over het Coronavirus op de werkvloer. Bijvoorbeeld of je een werknemer mag vragen naar een Corona besmetting? Of dat je een werknemer mag controleren op Corona? In dit artikel staan we kort stil bij Corona op de werkvloer. We geven antwoord op voorgaande vragen en leggen uit hoe je als werknemer moet handelen.

Uitgangspunt en Coronacrisis

Uitgangspunt is dat je als werknemer geen gezondheidsgegevens van een werknemer mag verwerken. Zie ook ons eerdere artikel over de zieke werknemer. Coronagegevens betreffen medische gegevens en die mogen niet door de werkgever worden verwerkt.

Veel werkgevers vragen zich af of de normale regels wel gelden in deze bijzondere situatie. Je zou denken dat er voor dit soort situaties een uitzonderingssituatie in de wet (AVG of UAVG) is opgenomen, maar dat is niet het geval. De Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt dit op haar website. De normale regels gelden dus, maar hoe moet je die toepassen in de huidige situatie? Hieronder geven we op basis van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens aan wat wel en wat niet mag.

Wat mag niet?

  • Je mag geen Corona gegevens van werknemers vastleggen. Niet als reden van ziekmelding en ook niet als de medewerkers dit vrijwillig melden;
  • Je mag niet vragen naar de gezondheid van werknemers;
  • Je mag geen gezondheidstesten bij werknemers afnemen;
  • Je mag collega’s niet op de hoogte brengen van een mogelijke besmetting van een van de medewerkers.

Wat mag wel?

  • Je mag een bedrijfsarts wel vragen om alle medewerkers te laten testen;
  • Je mag werknemers vragen om hun gezondheid zelf goed in de gaten te houden;
  • Je mag een medewerker met verkoudheids- of griepverschijnselen naar huis sturen.

Hoe te handelen als werkgever

Uit het voorgaande blijkt dat de werkgever eigenlijk geen actieve rol speelt in Corona gevallen. Het gaat als volgt.

Als een werknemer ziek is, kan deze zich op de normale manier ziek melden. Als de werknemer een (bedrijfs)arts bezoekt en de arts vermoedt dat er sprake is van een Coronabesmetting, dan neemt deze arts contact op met de GGD. De GGD kan dan in overleg met de werkgever om maatregelen te treffen voor op de werkvloer. De GGD heeft daarvoor een protocol en bepaalt welke maatregelen nodig zijn.

Van werkgevers wordt alleen verwacht dat zij de maatregelen van de GGD naleven en dat zij hun personeel nadrukkelijk wijzen op de instructies van het RIVM. Verder gelden de normale regels zoals eerder besproken in dit artikel.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*