De zieke werknemer; hoe zit het met privacy?

Corona werknemers
Corona werknemers wat mag wel niet

De zieke werknemer

Veel werkgevers worstelen met de vraag welke gegevens zij van de werknemer mogen vastleggen, vooral als deze ziek is. Uitgangspunt is dat een werknemer op het werk dezelfde privacyrechten heeft als buiten het werk. Datzelfde geldt voor een zieke werknemer. Ziektegegevens moeten echter vertrouwelijk behandeld worden. De Autoriteit Persoonsgegevens staat daarom in haar campagne stil bij de zieke werknemer. Wij gaan in dit artikel kort in op de informatie van de Autoriteit en geven duidelijk over wat wel en niet mag.

Gezondheidsgegevens zijn bijzonder(e persoonsgegevens)

De gegevens over de gezondheid van een werknemer zijn bijzondere persoonsgegevens (zie ook hier). Uitgangspunt is dat je deze gegevens niet mag verwerken. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. De werkgever moet namelijk kunnen bepalen hoe het verder moet de werkzaamheden van een werknemer (moet een vervanger worden geregeld? Voor korte of lange duur?). De werknemer moet ook weten of loon moet worden doorbetaald. Informatie die noodzakelijk is voor de plichten van de werkgever mag daarom worden vastgelegd.

Wat mag je registeren over de zieke werknemer? (checklist)

Volgende Autoriteit Persoonsgegevens mag het volgende worden gevraagd en vastgelegd:

  • Het telefoonnummer waarop uw werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang uw werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Het gaat hierbij om ongevallen die onder de ARBO-wet vallen.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. In dat geval kan de werkgever namelijk kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of uw werknemer onder een van de vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. Dat is ziekte door zwangerschap of bevalling, orgaandonatie, arbeidsgehandicapten of langdurige werklozen.

Niet-noodzakelijke informatie

Werknemers mogen dus niet vragen wat iemand heeft of waardoor dat komt. Dat is voor de werkgever namelijk niet noodzakelijk.

Wat vertelt u aan collega’s van de zieke werknemer?

De collega’s op de werkvloer mogen geïnformeerd worden over de afwezigheid van de zieke collega en de verwachte duur daarvan. Ze mogen niet geïnformeerd worden over de aard van het verzuim. Het is aan de zieke werknemer om te bepalen of hij of zij wil dat collega’s geïnformeerd worden over de aard van het verzuim, niet aan de werkgever.

Mag u mail lezen van de zieke werknemer?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat het toegestaan is om de zakelijke mails van de werknemer te lezen in verband met de voortgang van het werk. Dat mag echter alleen als er geen minder ingrijpende manier is om de voortgang zeker te stellen. Het is verstandig om deze mogelijkheid vast te leggen in een persoonshandboek. Het is verstandig om hier heel voorzichtig mee om te gaan. Vraag is of de Autoriteit Persoonsgegevens hier niet te makkelijk aan de privacy van een werknemer voorbij gaat… daar wordt door advocaten wel eens anders over gedacht.

Verder lezen?

Meer lezen? Zie hier de campagnepagina over de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer leren over het uitlezen van mail en privacy of de werkvloer? Kijken dan eens of een CIPP/E training interessant is voor u. Zie bijvoorbeeld hier.

1 Trackback / Pingback

  1. Corona en werknemers; wat mag wel en niet? - PrivacyPortaal.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*