Nieuwe guidelines verwerking met camera’s AVG

Nieuwe richtlijn: Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

Op 29 januari 2020 heeft het European Data Protection Board (EDPB) nieuwe guidelines vastgesteld over de verwerking van persoonsgegevens met videocamera’s. Het EDPB geeft daarmee richting aan wat wel en niet is toegestaan onder de AVG. Het EDPB geeft ook adviezen waar je bij cameragebruik op moet letten. Het meest in het oog springen de omgang met bijzondere persoonsgegevens (biometrie) en de informatieverplichtingen bij cameragebruik. We gaan hier kort in op de guidelines en in het bijzonder op deze twee onderwerpen.

Wat staat er in guidelines 3/2019 (link)?

Het EDPB stelt in de introductie voorop dat videobewaking geen standaard moet worden. Als er mindere ingrijpende middelen voorhanden zijn om het onderliggende doel te bereiken, moet worden afgezien van cameragebruik. Anders riskeren we volgens het EDPB een privacyinflatie: “een verandering in culturele normen die leidt tot de aanvaarding van gebrek aan privacy als algemeen uitgangspunt“. Kortom met cameragebruik moet terughoudend worden omgegaan.

Na de introductie gaat het EDPB kort in op het toepassingsbereik en de uitzondering voor huishoudelijk gebruik. Daarna wordt het gerechtvaardigd belang van cameragebruik omschreven en staat het adviesorgaan kort stil bij de belangenafweging die steeds moet worden gemaakt. Tot zover is er weinig nieuws onder de zon.

Het verwerken van bijzondere categorieën data (en biometrie) onder de guidelines

Spannender wordt het in hoofdstuk 5. Daarin gaat het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Uitgangspunt van de AVG is dat deze verwerkingen verboden zijn, tenzij… . Het EDPB neemt een duidelijk standpunt in: videobewaking wordt niet altijd beschouwd als verwerking van speciale categorieën persoonlijke gegevens. Om een voorbeeld te noemen: videobeelden die een betrokkene tonen met een bril of in een rolstoel, worden op zichzelf niet beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Dat is anders als de beelden worden gebruikt met als doel om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals het monitoren van iemands gezondheid.

Dat geldt ook voor biometrische gegevens. In de Guidelines staat: “the video footage of an individual cannot however in itself be considered as biometric data under Article 9, if it has not been specifically technically processed in order to contribute to the identification of an individual.” Als de data niet wordt gebruikt om een individu te identificeren, is dus geen sprake van biometrische data. Een interessant voorbeeld dat hierbij genoemd wordt is het onderscheiden van bepaalde categorieën van personen. Als een winkelier met een camera probeert om zijn advertenties af te stemmen op bepaalde doelgroepen (mannen, vrouwen, ouderen), is dat volgens het EDPB geen verwerking van biometrische data.

Transparantie en informatieverplichting: twee stappen vereist onder de nieuwe camera richtlijn

Hoofdstuk 7 van de guidelines gaat een belangrijk onderwerp voor de praktijk, namelijk over transparantie en informatieverplichtingen bij cameragebruik. Het EDPB adviseert een zogenoemd ‘layered approach’. Dat houdt in dat de belangrijkste informatie moet worden vertoond op een waarschuwingsteken/bord. Dat is de eerste laag. Verdere details kunnen dan worden gegeven met een tweede laag, zoals een website. Dat systeem is op zich niet nieuw, maar er worden wel flink wat eisen gesteld aan de inhoud van de ‘eerste laag’.

Het waarschuwingsbord moet op ooghoogte hangen en moet de belangrijkste informatie bevatten. Dit betreft “de details van de doeleinden van de verwerking, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en het bestaan van de rechten van de betrokkene, samen met informatie over de grootste gevolgen van de verwerking. (…). Het moet ook verwijzen naar de meer gedetailleerde tweede informatielaag en waar en hoe deze te vinden.” In de guidelines is daarvan een aardig voorbeeld opgenomen (klik voor vergroting):

Voorbeeld eerste laag informatieverpichting camera waarschuwing

 

 

 

 

 

 

 

Let op: dit voorbeeld gaat (veel) verder dan het gangbare waarschuwingsbord waarop alleen een afbeelding van een camera staat afgebeeld.

Verdere details dienen daarnaast te worden opgenomen in de tweede schil zoals een website of fysiek informatieblad op een centrale plek.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*