Wetsvoorstel aanpassing op de AVG

Aanpassingen AVG UAVG evaluatie brief minister Dekker
Aanpassingen AVG UAVG evaluatie brief minister Dekker

De minister heeft eind oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over een aanpassing op de AVG. In deze brief schrijft de minister dat hij voornemens is zekere en mogelijke aanpassingen op de uitvoeringswet AVG door te voeren. Begin 2020 moet een eerste concept met wijzigingen worden gepubliceerd. In deze post gaan we kort op de mogelijk wijzigingen in. Daarnaast besteden we aandacht aan de evaluatiepunten die de Nederlandse regering in Brussel kenbaar heeft gemaakt.

Zekere aanpassing AVG

In de brief staan een aantal zaken die zeker en een aantal zaken die mogelijk worden aangepast. Onderwerpen waarop de Uitvoeringswet zeker wordt aangepast zijn:

  • Er wordt een wettelijke basis in de wet opgenomen op grond waarvan accounts bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. Zij verwerken deze gegevens nu ook al, maar daarvoor bestaat in de wet geen grondslag. Dit wordt rechtgezet.
  • De toepassing van biometrie voor toegang tot systemen en gebouwen wordt wettelijk vastgelegd. In de Manfield uitspraak bleek al dat de toepassing van biometrie nu erg beperkt is (tot kerncentrales en dergelijke).
  • Verwerking van patiëntengegevens door patiëntenverenigingen. Ook dat was formeel niet toegestaan omdat patientgegevens bijzondere persoonsgegevens zijn. Ook hier wordt de wet gerepareerd.
  • Verwerking van gegevens voor klokkenluidersregelingen.

Mogelijke aanpassing AVG

De AVG wordt mogelijk aangepast op de volgende drie onderwerpen (en meer onderwerpen):

  • Gebruik van het BIG-registratienummer voor scholing;
  • Profilering door banken ter voorkoming van fraude en witwassen;
  • Voor uitleners van personeel of onderaannemers om aan de opdrachtgever de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van vrijwarende betaling via een zogenoemde geblokkeerde-rekening (G-rekening)

Evaluatie

De Nederlands overheid heeft een aantal evaluatiepunten van de AVG onder de aandacht van de Europese Commissie gebracht. Het is interessant om hier naar te kijken, want deze punten geven een aardig beeld van waar de AVG volgens de Nederlandse overheid knelt. We brengen drie onderwerpen hieronder aan de orde:

  • verlichting van de registerplicht voor kleine bedrijven om de lasten voor deze bedrijven te verminderen. Blijkbaar vindt de Nederlandse regering dat het bijhouden van een verwerkingsregister een te grote last vormt voor kleine ondernemers. Deze zorgt bestaat volgens de minister ook in andere landen.
  • een uniforme leeftijdsgrens waarop kinderen toestemming kunnen gegeven voor de verwerking van gegevens. Binnen de EU is deze leeftijd namelijk niet overal gelijk (minimaal 13 jaar).
  • een uniform formulier voor het melden van datalekken in heel Europa. Dit vergemakkelijkt het maken van meldingen in verschillende lidstaten.

Wordt vervolgd..

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*