De NEN7510 is nader geconcretiseerd (NVZ)

december 17, 2020 Redactie 0

Organisaties die met persoonlijke gezondheidsinformatie werken zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) allereerst gehouden om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om […]

HagaZiekenhuis beboet voor schending normen NEN 7510 authenticatie en logging

HagaZiekenhuis beboet, normen AVG

augustus 2, 2019 Redactie 2

Boete HagaZiekenhuis Op 18 juni 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de eerste boete op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgelegd. Het HagaZiekenhuis is […]